Construcció


  • Obra nova d’edificis industrials, unifamiliars i plurifamiliars i obra pública.
  • Rehabilitació de tot tipus d’edificis, façanes i deficiències constructives.
  • Bioconstrucció: Sistemes constructius sostenibles amb materials ecològics.

 

Reformes


Cuines, banys, cobertes, paviments tècnics, murs, revestiments, treballs de pintura, treballs de pladur, parquets, treballs d’instal·lacions i subministres, impermeabilitzacions tècniques, sanejaments, treballs verticals, fusteria ,fusteria alumini, ignifugats d’estructures, aïllaments tèrmics, piscines, dipòsits, i altres.