L’empresa RIBERA I ALSINA compta amb la col·laboració de l’advocada Jordina Escardó i Lleixà, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 2009. Col·legiada núm. 2263 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, inscrita en el torn d’ofici en l’àmbit civil, família, violència de gènere i penal. Compta amb l’especialització lletrada en estrangeria, menors i violència de gènere aprovats pel Consell de l’Advocacia Catalana.

Amb més de 10 anys d’experiència en el món jurídic, oferim als nostres clients l’assessorament legal i la defensa jurídica en qualsevol àmbit garantint la professionalitat, el rigor, la dedicació i la proximitat que ens caracteritza. Així mateix, tenim a l’abast la col·laboració especial de diferents professionals amb la finalitat de donar un servei complet i integral a qualsevol dubte que se li pugui plantejar amb plena confidencialitat, serietat, compromís i eficàcia.

Telf./Fax 93 680 26 81
Mòbil 679 56 42 33
jordinae@icasf.net

SERVEIS:

  • CIVIL: redacció, negociació, resolució i impugnació de tot tipus de contractes, responsabilitat contractual i extracontractual, tramitacions notarials, execució de sentències, reclamació d’impagaments, desnonaments, tràmits de lloguers, propietat horitzontal i comunitat de propietaris, monitoris, canviaris, procediments verbals, etc.
  • FAMILIA: separacions, divorcis, guarda i custodia, mesures provisionals, modificació de sentències, reclamació de pensions, incompliment de conveni, incapacitacions, nomenaments de tutors, remoció de tutela, paternitat, pàtria potestat, etc.
  • SUCCESSIONS: testaments, tramitacions d’acceptació d’herència, últimes voluntats, etc.
  • PENAL: assistència a detinguts, judicis ràpids, delictes lleus, defensa i acusació, denuncies, querelles criminals, violència domèstica i de gènere, execucions, jurisdicció de menors, antecedents penals, etc.
  • ADMINISTRATIU: redacció d’instàncies, recurs de reposició, gestions davant de qualsevol organisme públic.